Kvalitet & Miljö

Verksamhetspolicy

Svenska Våg ska med hög teknisk kompetensnivå och service i toppklass erbjuda moderna och intelligenta vågsystem för våra kunder. Med vår kompetens inom vägning kan vi finna moderna lösningar anpassade efter kundens behov. Vi skapar helhetslösningar för all vägning från komponenter och system till installation och service. 

Vi finns alltid i nära kontakt med våra kunder och kan på det sätt förstå kundernas behov, krav, önskemål samt förväntningar på oss. Vår målsättning är att alla kunder med hjälp av oss ska öka sin kvalité och effektivitet. På samma sätt genomsyrar kvalité och effektivitet alla uppdrag vi åtar oss där samtliga Svenska Vågs medarbetare arbetar med högt ställda målsättningar och ansvarar enskilt att kvaliteten uppnås i det dagliga arbetet samt innehar det gemensamma ansvaret för den totala kvalitén. 

Den samlade kompetensen är vår konkurrenskraft. Med hög teknisk kompetens strävar vi efter att alltid vara i framkanten och sätta nya gränser. Vi värnar om att våra anställda ska hålla högsta kompetens och fortsätta utvecklas. Genom att utbilda och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen, som organisationen säkrar vi vår leverans och framgång. Vår avsikt är att ge alla medarbetare förutsättningar för att känna motivation, trygghet och gemenskap.

Vi ska sträva efter ständig förbättring och aktivt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan avseende produkter, tjänster och transporter. Genom att sätta mål och vidta förebyggande åtgärder ska vi skydda miljön och verka för en hållbar utveckling. Vi värdesätter förmåga och ambition hos våra medarbetare, kunder och samarbetspartners och genom dialog förväntar vi oss att de agerar i enlighet med våra riktlinjer och värderingar. Gemensamt tar vi ansvar för att följa tillämpliga lagar och förordningar, verka för hållbar utveckling och begränsa vår miljöpåverkan.

 

 

Svenska Våg AB innehar certifiering av kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Certifikat kan ses nedan:

ISO 9001

ISO 14001

Tillagd i varukorgen