Vågsystem

Vi levererar flera olika typer av automatiska vågsystem. Allt från mindre vågsystem till kompletta vägningssystem med PLC-styrning, elskåp samt PC-program för loggning och övervakning.
Ring oss för mer information 0470 - 724060.

  

Receptdoseringssystem RDS 5000

RDS 5000 är ett vägningsbaserat receptdoseringsystem för fasta eller flytande material. RDS 5000 kan bestyckas med en till totalt åtta vågkanaler för dosering av material. Systemet kan även styra en mängd olika funktioner som tömning, pulsgivare, materialtransporter och blandningstider. Ett ledord för RDS 5000 är flexibilitet vilket gör att det kan anpassas just för kundernas olika behov.

Datablad: Receptdosering

Datablad: Tillhörande PC-program

  

Satsdoseringssystem SDS 5000

SDS 5000 är ett vägningsbaserat satsdoseringsystem för fasta eller flytande material. SDS 5000 kan bestyckas med en till max åtta vågkanaler för satsvis dosering och tömning via vågbehållare, fyllning direkt i förpackning, utvägning från behållare eller storsäck med säckbytarfunktion och dosering via summering av varje vägning mot inmatad slutvikt. SDS 5000 kan styra automatisk frammatning av ny förpackning före dosering eller tömning av vågbehållaren.

Datablad: Satsdosering

  

Toleranskontrollsystem TKS 5000

TKS-5000 är ett flexiblet vägningssystem med stora utbyggnads-möjligheter. Som basenhet för TKS-5000 utnyttjas systeminstrumentet SWI-5500. Genom dess flexibla uppbyggnad kan anpassning lätt ske till olika arbetsplatser även befintliga.
Systeminstrumentet kan både väga, styra och dokumentera toleranskontrollen. Den täta operatörspanelen har knappar för alfanumerisk inmatning samt teckenfönster med tydlig information till operatören.

Datablad Toleranskontroll

Datablad Komplett system med roterande vågskål

  

Dynamisk vägning DYN 5000

Dyn 5000 är ett flexibelt system för vägning under rörelse. Dyn 5000 består främst av våginstrumentet SWI 5500 som är ett skalbart system där antal vågkanaler och kommunikationsportar expanderas efter behov. Produkten som ska vägas rör sig över en våg som dynamiskt läser av vikten. Ofta byggs dynamisk vägning in i transportbanor där det inte finns tid att stanna för statisk vägning. Därefter kan vikten användas till en rad olika tillämpningar som t ex loggning till dator/skrivare, toleranskontroll med bortsortering och etikettapplicering.

Datablad Dynamisk vägning

  

Flödesstyrningssystem FDS 5000

FDS 5000 är avsett för automatisk reglering av materialflöden för fasta eller flytande material. FDS 5000 kan bestyckas med en till totalt åtta vågkanaler som gemensamt kan styras från ett internt inställt börvärde eller en externt analogt börvärde. FDS 5000 är speciellt lämplig för kontinuerliga blandningsprocesser eller för reglering av flöden som styrs av extern analog signal.

Datablad: Flödesstyrning

  

Räknevägningssystem RVS 5000

Det flexibla räknevägningssystemet med utbyggnadsmöjligheter för att passa just din arbetsplats. Exempel på funktioner är möjlighet att ansluta scanner för inläsning av data, etikettskrivare för utskrifter samt kommunikation med överordnat affärssystem för utbyte av data.

Datablad Räknevägning

Datablad Tillhörande PC-program

  

Plockkontrollsystem PKS 5000

PKS 5000 kontrollerar automatiskt att:
- Rätt detalj packas.
- Rätt antal detaljer packas.
- Ingående komponenter är hela och kompletta.
- Lätt att bygga in i befintliga packstationer, plockbord eller packlinjer.
- Oberoende av plockordning av tunga och lätta detaljer.
- Kontrollen sker automatiskt utan inblandning av operatör.
- Etikettskrivare m.m. kan anslutas
- Som tillägg finns PC-program som loggar alla plock för spårbarhet.

Ring för mer information om detta unika system.

Datablad Plockkontroll

Datablad Tillhörande PC-program

  

Övriga system

Ovanstående system är exempel på våra standard-system.
Vi gör dessutom kundanpassningar för att bygga unika system.
Tveka inte att kontakta Svenska Våg om du har några frågor.