Vi producerar även system för process-övervakning bl. a. med programmet Vijeo Citect.

  

För mer information ring oss på 0470-724060