SWI5500PC är ett PC-baserat program som speglar våginstrumenet SWI 5500. Allt som sker på instrumentet visas samtidigt i PC-programmet och vice versa.

Anpassad för Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP.

 Datablad

  

SWI5500 kan agera som webserver för avläsning av vikt m.m. T.ex kan fjärravläsning av silo-innehåll göras från PC, surfplatta eller mobiltelefon.

 Datablad